แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

พอลลาร์ด (โพรคลอราซ)

สารป้องกันและกำจัดแมลง

ออนคอล (เบนฟูราคาร์บ) 1 ลิตร

สารป้องกันและกำจัดแมลง

พอสซ์ (คาร์โบซัลแฟน) 100 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดแมลง

พอสซ์ (คาร์โบซัลแฟน) 500 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดแมลง

พอสซ์ (คาร์โบซัลแฟน) 1 ลิตร