แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

พอลลาร์ด (โพรคลอราซ)

สารป้องกันและกำจัดแมลง

โซเวล (อีมาเมกติน)

สารป้องกันและกำจัดแมลง

ไฮซีส (อีมาเมกติน)

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

เจอราจ 100 ซีซี