ต็อดติ (อะบาเมกติน) 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : ต็อดติ
ชื่อสามัญ : อะบาเมกติน 1.8% W/V EC (Abamectin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 358-2555
กลุ่มสารเคมี : Avermectin
ชื่อบริษัท : บริษัท แพลนเตอร์ ยูไนเต็ด จำกัด