ทาคูมิ

ชื่อสินค้า : ทาคูมิ
ชื่อสามัญ : ฟลูเบนไดอะไมด์ 20% WG (Flubendiamide)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 156-2555
กลุ่มสารเคมี : Diamide
ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด