ที-เร็กซ์ บี-วัน สตาร์ท 4 ลิตร

ชื่อสินค้า : ที-เร็กซ์ บี-วัน สตาร์ท
ทะเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่ : –
ชื่อบริษัท : บริษัท ริช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด