ท๊อปซิน-เอ็ม 500 กรัม

ชื่อสินค้า : ท๊อปซิน-เอ็ม
ชื่อสามัญ : ไทโอฟาเนต-เมทิล 70% WP (Thiophanate-methyl)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 471-2555
กลุ่มสารเคมี : Benzimidazole Precursor
ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด