นันโต จิปเปอร์ (จิบเบอร์เรลลิกแอซิด)

ชื่อสินค้า : นันโต จิปเปอร์
ชื่อสามัญ : จิบเบอร์เรลลิกแอซิด
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 419-2539
ชื่อบริษัท : บริษัท เค เคมี จำกัด