นิค-สเปรย์ (มีธาตุ นิเกิ้ล) 1 กก

ชื่อสินค้า : นิค-สเปรย์
ใบรับแจ้งเลขที่ : 2333/2560 (กรมวิชาการเกษตร)
ปริมาณธาตุอาหารรอง :
แมกนีเซียม (MgO)……………..7.00%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม :
เหล็ก (Fe)………………………………………1.80%
แมงกานีส (Mn)………………………………..1.80%
ทองแดง (Cu)…………………………………..1.90%
สังกะสี (Zn)…………………………………….1.70%
โบรอน (B)……………………………………..1.70%
โมลิบดินัม………………………………………0.01%
ชื่อบริษัท : บริษัท เวสโก้ เคมี ประเทศไทย จำกัด