น๊อคทริน 35 (ไซเพอร์เมทริน)

ชื่อสินค้า : น๊อคทริน 35
ชื่อสามัญ : ไซเพอร์เมทริน 35% W/V EC (Cypermethrin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 933-2555
กลุ่มสารเคมี : Pyrethroid
ชื่อบริษัท : บริษัท เจียไต๋ จำกัด