บีบีซัลแฟน (คาร์โบซัลแฟน)

450 ฿

ชื่อสินค้า : บีบีซัลแฟน
ชื่อสามัญ : คาร์โบซัลแฟน (Bebesulfan)
สารสำคัญ : 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl(dibutylaminothio)methylcarbamate 20% W/V EC
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 335-2558
กลุ่มสารเคมี : Carbamate
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด