บีบีโกลด์ 712 (ชุด 712 ปราบหญ้า)

สินค้าที่บรรจุภายใน :
1. ชื่อสินค้า : มาแทน
    ชื่อสามัญ : โคลมาโซน+โพรพานิล (Clomazone+Propanil)
    สารสำคัญ : Clomazone+Propanil 12%+27% W/V EC
    ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 847-2556
2. ชื่อสินค้า : ชูทกัน 20
    ชื่อสามัญ : บิสไพริแบคโซเดียม (Bispyribac sodium)
    สารสำคัญ : Bispyribac-sodium 20% WP
    ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1342-2556
3. ชื่อสินค้า : สารเพิ่มประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืช กรีนเบลท์
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด / บริษัท ชูทเตอร์ อะโกร จำกัด