บีเค แม็กซ์-โพส 1 กก

ชื่อสินค้า : บีเค แม็กซ์-โพส 80 ดับเบิ้ลยูจี
ชื่อสามัญ : อามีทรีน 80% WG (Ametryn)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 401-2556
กลุ่มสารเคมี : 1,3,5-Triazine
ชื่อบริษัท : บริษัท บาก้า จำกัด