พาราควอต ตราหวีทอง 5 ลิตร

ชื่อสินค้า : พาราควอต ตราหวีทอง
ชื่อสามัญ : พาราควอต ไดคลอไรด์ 27.6% W/V (Paraquat Dichloride)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 601-2556
กลุ่มสารเคมี : Bipyridylium
ชื่อบริษัท : บริษัท สหภัณฑ์ส่งเสริมการเกษตร จำกัด