พีสตาร์ 1 ลิตร (ออกซาไดอะซอน)

ชื่อสินค้า : พีสตาร์
ชื่อสามัญ : ออกซาไดอะซอน 25% EC (Oxadiazon)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1213-2557
กลุ่มสารเคมี : Oxadiazole
ชื่อบริษัท : บริษัท โอเอซิส อะโกร จำกัด