ฟาสต์แม็กซ์ 4 ลิตร

ชื่อสินค้า : ฟาสต์แม็กซ์
ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม 48% W/V SL (Glyphosate Isopropylammonium)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 507-2557
กลุ่มสารเคมี : Glycine derivatives
ชื่อบริษัท : บริษัท เอสทีม อินเตอร์เทรด จำกัด