ราวด์อั้พ 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : ราวด์อัพ
ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม 48% W/V SL (Glyphosate Isopropylammonium)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 158-2554
กลุ่มสารเคมี : Glycine derivatives
ชื่อบริษัท : บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด