ลูน่า เซ้นท์เซชั่น 100 ซีซี

ชื่อสินค้า : ลูน่า เซ้นท์เซชั่น
ชื่อสามัญ : ฟลูโอไพแรม + ไตรฟลอกซีสโตรบิน 25% + 25% W/V SC (Fluopyram + Trifloxystrobin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 836-2556
กลุ่มสารเคมี : Pyridinylethylbenzamide + Oximinoacetate
ชื่อบริษัท : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด