สโตรบี้ 100 กรัม

ชื่อสินค้า : สโตรบี้
ชื่อสามัญ : ครีซอกซิม-เมทิล 50% WG (Kresoxim-methyl)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 42-2556
กลุ่มสารเคมี : Strobilurin type: oximinoacetate
ชื่อบริษัท : บริษัท สหายเกษตรเคมีภัณฑ์ จำกัด