อิสโก้ 48 ตราถ้วยทอง 4 ลิตร

ชื่อสินค้า : อิสโก้ 48 ตราถ้วยทอง
ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม 48% W/V SL (Glyphosate Isopropylammonium)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1832-2556
กลุ่มสารเคมี : Glycine derivatives
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด