เคอร์บิกซ์ 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : เคอร์บิกซ์
ชื่อสามัญ : อีทิโพรล 10% W/V SC (Ethiprole)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 272-2554
กลุ่มสารเคมี : Fiprole
ชื่อบริษัท : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด