เคอร์เซท เอ็ม-8 500 กรัม

ชื่อสินค้า : เคอร์เซท เอ็ม-8
ชื่อสามัญ : ไซมอกซานิล + แมนโคเซบ 8% + 64% WP (Cymoxanil + Mancozeb)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 758-2555
กลุ่มสารเคมี : Cyanoacetamide + Alkylenebis (dithiocarbamate)
ชื่อบริษัท : บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด