เซนทารี (บาซิลลัส ทูริงเยนซิส)

ชื่อสินค้า : เซนทารี
ชื่อสามัญ : บาซิลลัส ทูริงเยนซิส สายพันธุ์ไอซาไว ( Bacillus thruringiensis cv. aizawai ) 35,000 DBMU/ mg
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : –
กลุ่มสารเคมี : –
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด