เซฟทริน 85 100 กรัม (คาร์บาริล)

ชื่อสินค้า : เซฟทริน 85
ชื่อสามัญ : คาร์บาริล 85% WP (Carbaryl)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 483-2559
กลุ่มสารเคมี : Carbamate
ชื่อบริษัท : บริษัท เมืองทองการเกษตร จำกัด