เซ็งคอร์ 250 กรัม

ชื่อสินค้า : เซ็งคอร์
ชื่อสามัญ : เมทริบูซิน 70% WP (Metribuzin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 181-2555
กลุ่มสารเคมี : 1,2,4-triazinone
ชื่อบริษัท : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด