เฟตริลอน เพชร 25 กรัม

ชื่อสินค้า : เฟตริลอน เพชร
ปริมาณธาตุอาหารรอง :
แมกนีเซียม (MgO) 9.0%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม :
เหล็ก (Fe) 4.0%
สังกะสี (Zn) 2.0%
แมงกานีส (Mn) 2.5%
โบรอน (B) 2.0%
ทองแดง (Cu) 1.0%
โมลิบดินัม (Mo) 0.1%
ใบรับแจ้งเลขที่ : รส. 235 / 2556 (กรมวิชาการเกษตร)
ชื่อบริษัท : บริษัท สหายเกษตรเคมีภัณฑ์ จำกัด