เฟลกซ์ 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : เฟลกซ์
ชื่อสามัญ : โฟมีซาเฟน 25% W/V SL (Fomesafen)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 147-2554
กลุ่มสารเคมี : Diphenyl ether [กลุ่ม E สารกำจัดวัชพืช]
ชื่อบริษัท : บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด