เอ็คโค่ 1 ลิตร (คุมเลน)

ชื่อสินค้า : เอ็คโค่
ชื่อสามัญ : บิวทาคลอร์ (Butachlor)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 241-2555
กลุ่มสารเคมี : Chloroacetamide
ชื่อบริษัท : บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด / บริษัท ไซโนเคม ฟาร์ม แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด