แอนวิล 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : แอนวิล
ชื่อสามัญ : อะซอกซีสโตรบิน 25% W/V SC (Azoxystrobin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 122-2555
กลุ่มสารเคมี : Strobilurin type
                   : methoxyacrylate
ชื่อบริษัท : บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด