โฟแมกซ์ สังกะสี+แมงกานีส 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : โฟแมกซ์ สังกะสี+แมงกานีส 600
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง :
สังกะสี (Zn) 18.0% W/V
แมงกานีส (Mn) 13.0% W/V
ทะเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่ : –
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด