โอมาซ่าเอสเอ็ม บายเคย์

ชื่อสินค้า : โอมาซ่าเอสเอ็ม บายเคย์
ทะเบียนเลขที่ : 639/2561 (กรมวิชาการเกษตร)
ปริมาณธาตุอาหารรอง :
แมกนีเซียม (MgO)……………………….1%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม :
เหล็ก (Fe)…………………………………0.20%
แมงกานีส (Mn)………………………….0.22%
สังกะสี (Zn)……………………………….0.12%
ชื่อบริษัท : บริษัท แฟมโก้ กรุงเทพฯ จำกัด