ไกลโฟเซต 48 ตราหัวม้าแดง 4 ลิตร

ชื่อสินค้า : ไกลโฟเซต 48 ตราหัวม้าแดง
ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม 48% W/V SL (Glyphosate Isopropylammonium)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 251-2554
กลุ่มสารเคมี : Glycine derivatives
ชื่อบริษัท : บริษัท คอร์ป โพรเทคชั่น อะโกร (ประเทศไทย) จำกัด