ไซเพอร์เมทริน 35 ตราหัววัว-คันไถ 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : ไซเพอร์เมทริน 35
ชื่อสามัญ : ไซเพอร์เมทริน 35% W/V EC (Cypermethrin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1951-2556
กลุ่มสารเคมี : Pyrethroid
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำกัด