ไดฟีโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : ไดฟีโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล 15% อีซี
ชื่อสามัญ : ไดฟีโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล 15% + 15% W/V EC (Difenoconazole + Propiconazole)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 475-2560
กลุ่มสารเคมี : Triazole
ชื่อบริษัท : บริษัท อเมซอน อะโกร จำกัด / บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด