ไดยูรอน 80 โซตัส 1 กก

ชื่อสินค้า : ไดยูรอน 80
ชื่อสามัญ : ไดยูรอน 80% WP (Diuron)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1189-2556
กลุ่มสารเคมี : Urea
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด