ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ดูเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

แอสเซนด์ 1 ลิตร (สารกำจัดปลวก)

สารป้องกันและกำจัดแมลง

พรีวาธอน 500 ซีซี

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตราถ้วยทอง

เฮอรัล (เฟนโพรพาทริน)

ปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช

เอจี เอ็กซ์เพรส (โพลีเอสสำหรับพืช)

ปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช

โกลด้า แมกซ์ (เต็มรวง เต็มผล รสชาติดี สีสวย)

ทูโฟดี (2,4-D)

ดูเพิ่มเติม

2,4-ดี (ทูโฟดี)

ดาราเอมีน 1 ลิตร

2,4-ดี (ทูโฟดี)

ฮอตมีน-84 5 ลิตร

2,4-ดี (ทูโฟดี)

บีบีโก้ 1 ลิตร

2,4-ดี (ทูโฟดี)

ทอร์ดอน 101 1 ลิตร

สารป้องกันและกำจัดวัชพืชในนาข้าว

ดูเพิ่มเติม

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

เรนโบว 25 โอดี (พีน็อกซูแลม)

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

โนมินี่ ซันบินเดอร์ 250 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

ไพแองเคอร์ 500 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

อัลมิกซ์ 1.5 กรัม

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

ไพซีโร 10 อีซี (เมทามิฟอป)

สารป้องกันและกำจัดวัชพืชอื่นๆ

ดูเพิ่มเติม

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

เอเทร็ก 900 กรัม

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

การ์ลอน 4 อี 500 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

รอนสตาร์ 1 ลิตร

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

เฮกซ์ (เพนดิเมทาลิน)

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

ซูมิโซย่า 100 กรัม

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

ซาทาลิน 330 (เพนดิเมทาลิน)

สารป้องกันและกำจัดแมลงและศัตรูพืช

ดูเพิ่มเติม

สารป้องกันและกำจัดแมลง

พรีวาธอน 500 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดแมลง

เอ็กซอล 250 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดแมลง

เซฟวิน85 1 กก

สารป้องกันและกำจัดแมลง

เพลนั่ม (ไพมีโทรซีน)

สารป้องกันและกำจัดแมลง

เอลทร้า 1 กก (คาร์โบซัลแฟน ชนิดเม็ด)

สารป้องกันและกำจัดแมลง

ออนคอล 3 จี (เบนฟูราคาร์บ) 1 กก

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ดูเพิ่มเติม

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

เอฟโฟเรีย

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

อามูเร่ 500 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

แอนทราโคล 1 กก

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ฟังกูราน 1 กก

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ดาโคนิล 1 กก

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ไทแบค 500 ซีซี

ปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช

ดูเพิ่มเติม

ปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช

ออสโมโค้ท สูตร 13-13-13 1 กก โฉมใหม่

ปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช

เกอมาร์ พลัส 1 ลิตร

ปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช

โฟแมกซ์ คัลเซียมโบรอน 1 ลิตร

ปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช

ปุ๋ยเคมี ทุ่งเศรษฐี เบอร์ 12

ปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช

พันทิพย์ ตราหวีทอง 725 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดแมลง

โอไม้ท์ ซุปเปอร์ 4 ลิตร

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตราถ้วยทอง

ดูเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตราถ้วยทอง

บีบีเพรทิลาคลอร์ (คุมเลน)

2,4-ดี (ทูโฟดี)

บีบีโก้ 1 ลิตร

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตราถ้วยทอง

เลเนบิส 1 กก (โพรพิเนบ)

ปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช

แมกเนท

ปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช

แบคคิลเลอร์ (เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส)

ปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช

บีบีไรซ์ โกลด์ (น้ำหนักดี สีสวย เมล็ดใส)

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ดูเพิ่มเติม