ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตราถ้วยทองดูสินค้าเพิ่มเติม

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

บีบีโกลด์ 712 (ชุด 712 ปราบหญ้า)

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

สวีปเปอร์ 25 (ชุด 25 เก็บหญ้า)

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ราเจอร์น๊อค (ชุดมือปราบโรค)

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

เซนน๊อค (ชุดเซียนปราบโรค)

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

บลาสน๊อค (ชุดมือปราบ..โรคไหม้โรคเน่า)

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

บีบีเพรทิลาคลอร์ (คุมเลน)

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

บีบีบิวทาคลอร์ (คุมเลน)

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

บีบีโก้

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

บีบีเพ็นดิ (เพนดิเมทาลิน)

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

ทรอมโซ่ (อะลาคลอร์)

สารป้องกันและกำจัดแมลงและศัตรูพืช

บีบีเม็คติน (อะบาเมกติน)

สารป้องกันและกำจัดแมลงและศัตรูพืช

บีบีซัลแฟน (คาร์โบซัลแฟน)

สารป้องกันและกำจัดแมลงและศัตรูพืช

บีบีฟีโนบูคาร์บ

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

เลเนบิส 1 กก (โพรพิเนบ)

สินค้าแนะนำ

โนมอแบค (แบคทีเรีย)

ปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช

รถแดง (ลดอาการพิษ)

สินค้าแนะนำ

รูทบอมบ์ (เพิ่มราก)

ปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช

โกลด้า กรีน (เพิ่มการแตกกอ)

ปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช

โกลด้า โกลด์ (เพิ่มน้ำหนัก)

พื้นที่การขาย

เขตภาคกลาง

ติดต่อ                  คุณ ณัฐพล ปิยะถาวรศิลป์
เบอร์โทรศัพท์      081-956-9999

เขตภาคเหนือตอนล่าง

ติดต่อ                  คุณ ยุทธพงศ์ พันธ์ชัย
เบอร์โทรศัพท์      094-785-5566

เขตภาคเหนือตอนบน

ติดต่อ                  คุณ เมธาสิทธิ์ เรืองกุลวรกิตติ์
เบอร์โทรศัพท์      081-534-3992

เขตภาคตะวันออก

ติดต่อ                  คุณ ยุทธพงศ์ พันธ์ชัย
เบอร์โทรศัพท์      094-785-5566

เขตภาคใต้และตะวันตก

ติดต่อ                  คุณ ณัฐพล ปิยะถาวรศิลป์
เบอร์โทรศัพท์      081-956-9999

ภาคอีสาน

ติดต่อ                  คุณ วิระวรรณ ชัยเลิศ
เบอร์โทรศัพท์      089-254-1234

บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด

เป็นบริษัทนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรกำจัดศัตรูพืช และ อาหารเสริมสำหรับพืช ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตราถ้วยทอง” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับบริษัทผู้ผลิตชั้นนำจากต่างประเทศ นำเข้าและจัดช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรที่มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 โดยกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

BB Exim Intertrade Company Limited is an importer and distributor of agricultural chemicals, pesticides and plant growth hormone under the trademark “Golden Trophy” brand. The company was founded in 2012 with the aim to focus on working closely with leading multinational agricultural chemical manufacturers and suppliers to import and distribute the products that are registered correctly under the Hazardous Substance Act 2551 by the Thailand Department of Agriculture (DOA). Moreover, we will provide a better understanding about the products and how to use them properly and efficiently.