บีบีไรซ์
ซันโซนิท บีบีการ์ด
ซันโซนิท บีบีโก้

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตราถ้วยทองดูสินค้าเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตราถ้วยทอง

ซันโซนิท + บีบีโก้ (ซามูไรเก็บหญ้า)

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตราถ้วยทอง

บีบีโกลด์ 712 (ชุด 712 ปราบหญ้า)

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตราถ้วยทอง

สวีปเปอร์ 25 (ชุด 25 เก็บหญ้า)

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตราถ้วยทอง

ราเจอร์น๊อค (ชุดมือปราบโรค)

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตราถ้วยทอง

เซนน๊อค (ชุดเซียนปราบโรค)

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตราถ้วยทอง

บลาสน๊อค (ชุดมือปราบ..โรคไหม้โรคเน่า)

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตราถ้วยทอง

บีบีเพรทิลาคลอร์ (คุมเลน)

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตราถ้วยทอง

ซันโซนิท (สารกำจัดหญ้าในนาข้าว)

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตราถ้วยทอง

ชูทกัน 20 (บิสไพริแบก ผง) 100 กรัม

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตราถ้วยทอง

มาแทน (โคลมาโซน+โพรพานิล)

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตราถ้วยทอง

บีบีการ์ด (ยาคุมฆ่า)

2,4-ดี (ทูโฟดี)

บีบีโก้

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตราถ้วยทอง

บีบีเพ็นดิ (เพนดิเมทาลิน)

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตราถ้วยทอง

ทรอมโซ่ (อะลาคลอร์)

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตราถ้วยทอง

บีบีซัลแฟน (คาร์โบซัลแฟน)

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตราถ้วยทอง

เลเนบิส 1 กก (โพรพิเนบ)

ปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช

แบคคิลเลอร์ (เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส)

ปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช

โนมอแบค (แบคทีเรีย)

ปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช

รถแดง (ลดอาการพิษ)

ปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช

รูทบอมบ์ (เพิ่มราก)

ปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช

บีบีไรซ์ โกลด์ (น้ำหนักดี สีสวย เมล็ดใส)

ปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช

โกลด้า กรีน (เพิ่มการแตกกอ)

ปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช

โกลด้า โกลด์ (เพิ่มน้ำหนัก)

ปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช

โกลด้า แมกซ์ (เต็มรวง เต็มผล รสชาติดี สีสวย)

ปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช

เอจี เอ็กซ์เพรส (โพลีเอสสำหรับพืช)

พื้นที่การขาย

เขตภาคกลาง

ติดต่อ                  คุณ ณัฐพล ปิยะถาวรศิลป์
เบอร์โทรศัพท์      081-956-9999

เขตภาคเหนือตอนล่าง

ติดต่อ                  คุณ ยุทธพงศ์ พันธ์ชัย
เบอร์โทรศัพท์      094-785-5566

เขตภาคเหนือตอนบน

ติดต่อ                  คุณ เมธาสิทธิ์ เรืองกุลวรกิตติ์
เบอร์โทรศัพท์      081-534-3992

เขตภาคตะวันออก

ติดต่อ                  คุณ ยุทธพงศ์ พันธ์ชัย
เบอร์โทรศัพท์      094-785-5566

เขตภาคใต้และตะวันตก

ติดต่อ                  คุณ ณัฐพล ปิยะถาวรศิลป์
เบอร์โทรศัพท์      081-956-9999

ภาคอีสาน

ติดต่อ                  คุณ วิระวรรณ ชัยเลิศ
เบอร์โทรศัพท์      089-254-1234

บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด

เป็นบริษัทนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรกำจัดศัตรูพืช และ อาหารเสริมสำหรับพืช ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตราถ้วยทอง” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับบริษัทผู้ผลิตชั้นนำจากต่างประเทศ นำเข้าและจัดช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรที่มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 โดยกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

BB Exim Intertrade Company Limited is an importer and distributor of agricultural chemicals, pesticides and plant growth hormone under the trademark “Golden Trophy” brand. The company was founded in 2012 with the aim to focus on working closely with leading multinational agricultural chemical manufacturers and suppliers to import and distribute the products that are registered correctly under the Hazardous Substance Act 2551 by the Thailand Department of Agriculture (DOA). Moreover, we will provide a better understanding about the products and how to use them properly and efficiently.