เคมีเกษตรดอทคอม

เคมีเกษตรดอทคอม

Chemikaset.com ให้บริการขายปลีก – ส่ง เคมีภัณฑ์ สารป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช และอุปกรณ์ทางการเกษตรมากว่า 40 ปี ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานในธุรกิจเคมีเกษตรและจำหน่ายสินค้าหลากหลายยี่ห้อจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ จากหลายประเทศทั่วโลก เรามีความมั่นใจในสินค้าและบริการเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในเรื่องคุณภาพของสินค้า การบริหารจัดการองค์กร รวมถึงการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าที่รวดเร็วและตรงเวลา

ปลายปี พ.ศ. 2552 เคมีเกษตรดอทคอม ได้ย้ายและขยายสถานที่ทำการมายัง สถานประกอบการเลขที่ 45/1 ซอยศาลาธรรมสพน์ 31 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 เพื่อให้สะดวกต่อการขนส่งสินค้าและการบริการเพื่อประโยชน์ของลูกค้าที่เชื่อมั่นและไว้วางใจในพวกเราตลอดมา

ในปี พ.ศ. 2553 เคมีเกษตรดอทคอม ได้เปิดร้านค้าปลีก เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการเกษตรในบริเวณพื้นที่เดี่ยวกันกับคลังสินค้า เพื่อให้บริการกับร้านค้าและเกษตรกรในบริเวณใกล้เคียง และลูกค้ากลุ่มครัวเรือนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ปี พ.ศ. 2554 เคมีเกษตรดอทคอมได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์ และระบบการรับออเดอร์สินค้าให้มีระบบมากขึ้นเพื่อให้สะดวกต่อการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าทุกท่าน

ตลอด 8 ปีที่ผ่านมาของเว็บไซต์เคมีเกษตรดอทคอม ได้รับการตอบรับจากร้านค้าและเกษตรกรไทยเป็นอย่างดี และ ในปี พ.ศ. 2560 เคมีเกษตรดอทคอมได้ทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเว็บไซต์อีกครั้ง เพื่อทันต่อกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลือกซื้อและดูสินค้าผ่านเว็บไซต์ ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลวัตถุอันตรายให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 โดยกรมวิชาการเกษตร อีกทั้งยังมีการแนะนำการใช้วัตถุอันตรายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ