แสดง 6 รายการ

สารป้องกันและกำจัดแมลงและศัตรูพืช

นิสโซรัน 1 ลิตร

สารป้องกันและกำจัดแมลงและศัตรูพืช

เส็ด-อาร์ (สารกำจัดหนู) 300 กรัม

สารป้องกันและกำจัดแมลงและศัตรูพืช

สะตอม (สารกำจัดหนู) 10 กก

สารป้องกันและกำจัดแมลงและศัตรูพืช

เมทัล-สลัก (สารกำจัดหอย) 500 กรัม

สารป้องกันและกำจัดแมลงและศัตรูพืช

เมทัล-สลัก (สารกำจัดหอย) 1 กก

สารป้องกันและกำจัดแมลงและศัตรูพืช

เดทมีล-5 (สารกำจัดหอย) 1 กก