แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตราถ้วยทอง

เฮอรัล (เฟนโพรพาทริน)

สารป้องกันและกำจัดแมลง

พรีวาธอน 500 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดแมลง

รีเจนท์ จี 1 กก (ฟิโพรนิล)

สารป้องกันและกำจัดแมลง

เมกก้า 1 ลิตร

สารป้องกันและกำจัดแมลง

โปรเคลม 250 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดแมลง

แอสไปร์ (ลูเฟนนูรอน)

สารป้องกันและกำจัดแมลง

โซเวล (อีมาเมกติน)

สารป้องกันและกำจัดแมลง

ไฮซีส (อีมาเมกติน)

สารป้องกันและกำจัดแมลง

แจคเก็ต 1 ลิตร (อะบาเม็กติน)