แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

สารป้องกันและกำจัดแมลง

ออนคอล 3 จี (เบนฟูราคาร์บ) 1 กก

สารป้องกันและกำจัดแมลง

ออนคอล 3 จี (เบนฟูราคาร์บ) 15 กก

สารป้องกันและกำจัดแมลง

ออนคอล (เบนฟูราคาร์บ) 1 ลิตร

สารป้องกันและกำจัดแมลง

พอสซ์ (คาร์โบซัลแฟน) 100 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดแมลง

พอสซ์ (คาร์โบซัลแฟน) 500 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดแมลง

พอสซ์ (คาร์โบซัลแฟน) 1 ลิตร

สารป้องกันและกำจัดแมลง

กรีนซีลีครอน (โพรฟีโนฟอส) 1 ลิตร

สารป้องกันและกำจัดแมลง

แอคเม่ (โพรฟีโนฟอส) 1 ลิตร