แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตราถ้วยทอง

เฮอรัล (เฟนโพรพาทริน)

สารป้องกันและกำจัดแมลง

ออนคอล 3 จี (เบนฟูราคาร์บ) 1 กก

สารป้องกันและกำจัดแมลง

ออนคอล 3 จี (เบนฟูราคาร์บ) 15 กก

สารป้องกันและกำจัดแมลง

ออนคอล (เบนฟูราคาร์บ) 1 ลิตร

สารป้องกันและกำจัดแมลง

พอสซ์ (คาร์โบซัลแฟน) 100 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดแมลง

พอสซ์ (คาร์โบซัลแฟน) 500 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดแมลง

พอสซ์ (คาร์โบซัลแฟน) 1 ลิตร

สารป้องกันและกำจัดแมลง

เพลนั่ม (ไพมีโทรซีน)

สารป้องกันและกำจัดแมลง

กรีนซีลีครอน (โพรฟีโนฟอส) 1 ลิตร

สารป้องกันและกำจัดแมลง

แอคเม่ (โพรฟีโนฟอส) 1 ลิตร

สารป้องกันและกำจัดแมลง

โมเดิน 50 (โอเมโทเอต)