กะรัต 35 (ไซเพอร์เมทริน)

ชื่อสินค้า : กะรัต 35
ชื่อสามัญ : ไซเพอร์เมทริน 35% EC (Cypermethrin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1556-2555
กลุ่มสารเคมี : Pyrethoid
ชื่อบริษัท : บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด