กาลแล็นท์ ซุปเปอร์ 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : กาลแล็นท์ ซุปเปอร์
ชื่อสามัญ : ฮาลอกซีฟอป-พี-เมทิล (Haloxyfop-P-methyl)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 255-2555
กลุ่มสารเคมี : Aryloxyphenoxypropionate
ชื่อบริษัท : บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด