คารอส 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : คารอส
ปริมาณธาตุอาหารรอง :
แมกนีเซียม (MgO) 1.58%
แคลเซียม (CaO) 1.34%
กำมะถัน (S) 1.5%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม :
เหล็ก (Fe) 1.44%
แมงกานีส (Mn) 0.48%
สังกะสี (Zn) 0.96%
โบรอน (B) 0.19%
โมลิบดินัม (Mo) 0.048%
ใบรับแจ้งเลขที่ รส. : 1235-2554 (กรมวิชาการเกษตร)
ชื่อบริษัท : บริษัท แพลนเตอร์ ยูไนเต็ด จำกัด