คาราเต้ 2.5 อีซี 100 ซีซี

ชื่อสินค้า : คาราเต้ 2.5 อีซี
ชื่อสามัญ : แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (Lambda-cyhalothrin)
สารสำคัญ : Lambda-cyhalothrin 2.5% W/V EC
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1629-2555
กลุ่มสารเคมี : Pyrethroid
ชื่อบริษัท : บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด