คาร์แทป 4 จี ตราหัวเสือลูกโลก 1 กก

ชื่อสินค้า : คาร์แทป 4 จี
ชื่อสามัญ : คาร์แทป ไฮโดรคลอไรด์ 4% GR (Cartap Hydrochloride)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 165-2555
กลุ่มสารเคมี : 2-dimethylaminopropane-1,3-dithiol
ชื่อบริษัท : บริษัท โกลบอล ครอปส์ จำกัด