คาร์แทป 50 เอสพี ตราหัวเสือลูกโลก 1 กก

ชื่อสินค้า : คาร์แทป 50 เอสพี
ชื่อสามัญ : คาร์แทป ไฮโดรคลอไรด์ 50% SP (Cartap Hydrochloride)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 290-2554
กลุ่มสารเคมี : 2-dimethylaminopropane-1,3-dithiol
ชื่อบริษัท : บริษัท โกลบอล ครอปส์ จำกัด