ซันโซนิท + บีบีการ์ด (คู่หูซามูไรพิชิตหญ้าในนาข้าว…คุมฆ่า หญ้าเกลี้ยง)

สินค้าที่บรรจุภายใน :
1. ชื่อสินค้า : บีบีการ์ด
    ชื่อสามัญ : โพรพานิล + ไทโอเบนคาร์บ (Propanil + Thiobencarb)
    สารสำคัญ : Propanil + Thiobencarb 30%+30% W/V EC
    ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 686-2562
2. ชื่อสินค้า : ซันโซนิท
    ชื่อสามัญ : บิสไพริแบคโซเดียม (Bispyribac sodium)
    สารสำคัญ : Bispyribac-sodium 3% W/V SL
    ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 652-2562
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด