ชูทกัน 20 (บิสไพริแบก ผง) 100 กรัม

ชื่อสินค้า : ชูทกัน 20 (ชูทกัน 100 กรัม + กรีนเบลท์ 100 ซีซี)
ชื่อสามัญ : บิสไพริแบก-โซเดียม 20% WP (Bispyribac-Sodium)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1342-2556
กลุ่มสารเคมี : Pyrimidinyloxybenzoic
ชื่อบริษัท : บริษัท ชูทเตอร์ อะโกร จำกัด / บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด