ซาทาลิน 330 (เพนดิเมทาลิน)

ชื่อสินค้า : ซาทาลิน 330
ชื่อสามัญ : เพนดิเมทาลิน (Pendimethalin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 2365-2555
กลุ่มสารเคมี : Dinitroaniline
ชื่อบริษัท : บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) จำกัด